Δράσεις

Δράσεις

Η υιοθεσία είναι ένα ταξίδι με ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Στόχος του Πελαργού είναι να στηρίξει τα θετά παιδιά και τις οικογένειές τους μέσα από ένα τρίπτυχο δράσεων κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Κοινωνικοποίηση

Επιδίωξη των δράσεων κοινωνικοποίησης είναι να καλλιεργηθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των θετών παιδιών και να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά που έχουν διαφορετική εθνική καταγωγή από τους θετούς γονείς τους να έρθουν σε  επαφή με τις πολιτισμικές ρίζες τους.

Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις με συμβουλευτικό προσανατολισμό στο πλαίσιο της υποστήριξης των θετών παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση των γονιών σε θέματα σχετιζόμενα με την υιοθεσία και τη διαφυλετική οικογένεια.

Ευαισθητοποίηση

Υποστηρικτικές δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου των παιδιών σχετικά με την υιοθεσία, τη διαφυλετική οικογένεια, τοω ρατσισμό κ.ά.

[Σύλλογος Πελαργός -Τελευταία Ενημέρωση 11/10/2019 – ΓΧ]