Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Στην ενότητα “βιβλιοθήκη” συγκεντρώνουμε χρήσιμα και ενδιαφέροντα κείμενα/ συγγράματα / εκδόσεις σχετικά με την υιοθεσία. Η βιβλιοθήκη χωρίζεται σε δυο ενότητες.

Για ενηλίκους

Άρθρα/ Δημοσιεύσεις/ Φυλλάδια/ Ενημερωτικά

«Οδηγός επιβίωσης» για το Δημοτικό  – Πηγή: Inner World Work 2019 – Μετάφραση με την άδεια της συγγραφέως: Σύλλογος Πελαργός 2020

Literature Review – Α Τrauma-Sensitive Approach for Children aged 0-8 years

Calmer classrooms – A guide to working with traumatised children (για εκπαιδευτικούς και γονείς)

Τrauma informed approach to behaviors in the classroom (για εκπαιδευτικούς και γονείς)

Το άγχος των υιοθετημένων παιδιών (για εκπαιδευτικούς και γονείς)

Βιβλία

Parenting Your Internationally Adopted Child: From Your First Hours Together Through the Teen Years. 

Attaching in Adoption: Practical Tools for Today’s Parents

The Boy Who Was Raised as a Dog: And Other Stories from a Child Psychiatrist’s Notebook–What Traumatized Children Can Teach Us About Loss, Love, and Healing

The Child Catchers: Rescue, Trafficking, and the New Gospel of Adoption

Νομοθεσία

Nόμος 4538 2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 2447/1996: Κύρωση ως Κώδικα Σχεδίου Νόμου – Υιοθεσία, Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, Δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις.

Νόμος 2721/1999: Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 226/1999: Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών.

Νόμος 344/1976: Περί Ληξιαρχικών Πράξεων.

Νόμος 3765/2009: Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος είναι μία διεθνής,  ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση (Ν.Π.Ι.Δ.), πιστοποιημένη ως φορέας παροχής κοινωνικής μέριμνας  ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αναγνωρισμένη ως εξειδικευμένη στον χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών.

Κέντρο Ερευνών Ρίζες

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ιδρύθηκε το 1999 και είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Συστήθηκε από ενήλικα υιοθετημένα άτομα και σκοπός του είναι:
– η πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν τις ρίζες τους και
– η προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας ως ιδιαίτερη κοινωνική πρακτική στο χώρο της Παιδικής Προστασίας.

Συνήγορος του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Για παιδιά

Βιβλία

Αυτη η ενότητα περιέχει βιβλία για την υιοθεσία, τη διαφορετικότητα και τη μεικτή οικογένεια.

Καλημέρα όοολη μέρα!

Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις οικογένειες

Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν τα πάντα!

Έιντα Τουίστ, η επιστήμονας